Informace k otevření školy 25. 5. 2020

Oznamujeme rodičům, že od 25. 5. 2020 budeme otevírat školu pro žáky I. stupně. Protože naše třídy mají počet žáků nižší než 15, výuka bude probíhat ve složení jak jsou děti zvyklé, tzn. normálně po ročnících, žádné hodiny se nebudou spojovat.

Pokud rodiče mají o školní docházku zájem, je třeba informovat třídní učitelku/učitele o nástupu dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. Do skupin (tříd) mohou docházet jen ty děti, které budou do tohoto data nahlášeny, pozdější přihlášení není možné. K tomuto účelu jsme vyhotovili PROHLÁŠENÍ O NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLY.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 do 12.00 hodin a dle autobusového spojení. Oběd bude zajištěn.

Fungování školní družiny v podobě, jak ji znáte, nemůžeme zajistit. Skupiny žáků nemůžeme slučovat. Zatím promýšlíme, jak zorganizovat odpolední dohled nad dětmi.

Při nástupu dítěte do školy je také nutné dodat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Oba formuláře jsou k dispozici také na obecním úřadu v Ježově.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová