INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY 25. 5. 2020

  1. Každý žák (pokud jej již dříve neodevzdal zákonný zástupce) musí mít s sebou Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdá jej třídní učitelce/učiteli.
  2. Žáci si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem u hlavních dveří. Do šatny se chodit nebude, děti se budou přezouvat u své třídy. Žáci 5. ročníku budou do budovy vstupovat bočním vchodem.
  3. Vstup do školy mají povolen pouze žáci, NE jejich doprovod.
  4. Děti přicházejí do školy průběžně dle příjezdu autobusů. Ježovské děti nejdříve v 7.45 hodin. Výuka probíhá tradičně od 8.00 hodin. Po skončení vyučování, v časech dle individuální domluvy s rodiči, odchází děti domů.
  5. Děti u sebe musí mít 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku). Je vhodné vybavit děti jejich osobním dezinfekčním gelem (NE spreje).
  6. Během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu dětí. Ve třídách a na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla.
  7. Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole jsou stejná jako za běžného provozu. To platí i pro odhlašování a přihlašování obědů. Na obědy budou od pondělí přihlášeny všechny děti, jejichž rodiče je nahlásili třídním učitelkám. Pokud dítě do školy některý den nepřijde, je nutné jej omluvit u třídní učitelky telefonicky (poté písemně v žákovské knížce) a oběd odhlásit u paní Kunické.

V případě dotazů volejte: 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová