Dopravní výchova

V tomto školním roce budou žáci 4. a 5. ročníku, v rámci zájmového vzdělávání DDM Kyjov, navštěvovat vzdělávací program Dopravní výchova. Žáci budou každý měsíc (v dopoledních hodinách) navštěvovat DDM Kyjov, kde bude probíhat výuka. Poprvé

pojedeme v pátek 22. 11. 2013. V květnu bude program zakončen praktickou a teoretickou zkouškou. V případě úspěšného zvládnutí, budou žákům předány průkazy cyklistů, které jsou vydávány Ministerstvem dopravy. Podrobnější informace budou poskytnuty na třídních schůzkách.