Distanční výuka v MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

Vzdělávání Vašich dětí distančním způsobem bude probíhat formou off-line aktivit, tzn. takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

Zadávání aktivit

Na začátku každého týdne obdržíte materiály pro tento zvolený typ výuky (pracovní listy), které děti vypracují. Vypracované pracovní listy se budou odevzdávat v ZŠ Ježov vždy v pondělí od 8:00 do 14:00, popř. v odpoledních hodinách p. uč. Netopilové (tel.: 735 757 596). Současně Vám předáme materiály na nový týden.