Den Země

U příležitosti svátku Země jsme navštívili místní čistírnu odpadních vod společnosti VaK. Dětem se exkurze velmi líbila napříč všemi ročníky. Odnesly si nové poznatky a informace. FOTO