Další informace k otevření školy

Vážení rodiče, po předběžném zjišťování zájmu o školní docházku jsme zjistili, že většina dětí nastoupí. Zde je pár upřesňujících informací:

Pokud se ještě o docházce Vašeho dítěte rozhodujete, je nutné mít na paměti, že je potřebné dítě nahlásit nejpozději 18. 5. 2020 třídní učitelce.

Obědy – sdělte prosím třídním učitelkám, zda bude Vaše dítě chodit na obědy. Učitelky budou informovat vedoucí ŠJ p. Kunickou

Družinu bohužel zajistit nemůžeme. Konec vyučování budeme přizpůsobovat odjezdům autobusů a individuální domluvě s rodiči. Odpolední dohled nad jednotlivými třídami z kapacitních důvodů nelze zajistit až do 15té hodiny, protože dětem, které se prezenční výuky nebudou účastnit (i když je jich jen málo) musí být zabezpečena výuka distanční.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová