Organizace výuky od 4. 1. 2021

 • Prezenční výuka
  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Distanční výuka
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Konzultace
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Školní družina
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Organizace školní družiny od 4. 1. 2021:
   • 1. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
   • 2. ročník – odpolední družina ve 2. třídě do 13:00 – Mgr. Růžena Vnučková
 • Stravování
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Žáci s prezenční výukou budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nezájmu si obědy odhlaste u paní Kunické.
  • Žáci s distanční výukou budou mít automaticky odhlášeny obědy. Žáci mají ale v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o odběr obědů si obědy opět přihlaste u paní Kunické. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.