21. a 22. prosince 2020

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo pro žáky základních škol stanovit dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny. Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního...

Adopce zvířátka ze ZOO Hodonín

Část finančního výtěžku z Adventní online dražby jsme použili na adopci klokánka rudokrkého (Macropus rufogriseus). Adopcí klokánka jsme získali nejen adopční certifikát, ale i poukaz na vzdělávací program pro žáky dle vlastního výběru a adopční smlouvu. U...

Školní družina

Organizace školní družiny od 7. 12. 2020: 1. a 2. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová 3. ročník – odpolední družina ve 3. třídě do 13:00 – Mgr. Ľudmila Justová

Organizace výuky od 30. 11. 2020

1. stupeň základní školy: 1. – 5. ročník – prezenční výuka 2. stupeň základní školy: 9. ročník – prezenční výuka rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnu) lichý týden (od 30. 11. do 4. 12. 2020, …): 7. a 8. ročník –...

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák...