Víčka z PET lahví

Pomoc slabším, dobročinnost a hodnota člověka je nedílnou součástí Osobnostně sociální výchvy, která prolíná osnovami celé základní školy. Tyto hodnoty bychom u dětí chtěli podpořit připojením se do sbírky víček z PET lahví. Výtěžek z této odevzdané suroviny bude použit na casino online kompenzační pomůcky pro konkrétního chlapečka Lukáše Škodu.

Více ZDE