Úřad práce Hodonín

V pondělí 6. května 2013 navštívili žáci 8. ročníku Úřad práce a Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Zaměstnankyně Úřadu práce poskytly žákům

mnoho užitečných informací, které by mohli využít při výběru vhodné střední školy a v budoucnu při volbě povolání. V muzeu si žáci prohlédli zajímavou expozici seznamující s historií těžby nafty a zemního plynu.