Otevření MŠ

Oznamujeme rodičům, že od 25. 5. 2020 plánujeme otevřít MATEŘSKOU ŠKOLU.

Momentálně ještě řešíme zajištění personálního obsazení MŠ. Do termínu otevření zbývá ještě dost času, takže předpokládám, že vše se naplánuje ke spokojenosti rodičů.

Provoz mateřské školy bude organizován stejně jako před uzavřením, a to od 6.15 do 16.15 hodin včetně svačinek a obědů.

První den nástupu dítěte do mateřské školy doprovod dítěte přinese ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Vytištěný formulář je k dispozici také na obecním úřadu v Ježově.

Pravidla docházky dětí do mateřské školy

Cesta do MŠ:

– platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – nošení roušek, rozestupy.

Příchod do MŠ a pohyb v areálu MŠ:

– rodičům není dovoleno se shromažďovat v šatně či před budovou MŠ, doprovod dětí se v budově a areálu MŠ zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou,

– doprovod dítěte se v prostorách MŠ pohybuje v roušce.

V průběhu pobytu dětí v mateřské škole:

– bude dbáno na zvýšenou hygienu rukou,

– děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky,

– bude dbáno na doporučení ministerstva školství, aby děti trávily více času venku.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová