Duben 2020

1.4. Zájezd – Rychlé šípy, Slovácké divadlo

7. 4. Zápis do 1. třídy

9. – 13. 4. Velikonoční prázdniny1

17. 4.  Noc s Andersenem

20. 4. Miniškolička

21. 4. Třídní schůzky

22. 4. Den Země – výukové programy v ZOO Hodonín:

1. – 6. roč. – Expedice do Afriky

7. – 9. roč. – Smrtící setkání

27. 4. Miniškolička