Dodatek ke školnímu řádu

Dodatek školního řádu se týká používání sociálních sítí v době pobytu žáků ve škole či na školních akcích.

dodatek 19. 6. 2018 ŠŘ ZŠ